Donatus Verzekeringen
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Veldhovense panden worden geen monument
  31 August 2015, 11:41 am
  Acht oude Veldhovense panden krijgen definitief geen monumentale status. Het college van B en W blijft bij het standpunt dat het hierover eerder al innam. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor cultuurbehoud, kaartte dat aan bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Die boog zich vorige maand over de zaak en oordeelt nu dat de gemeente de panden niet als monument hoeft aan te wijzen.
 • Van der Laan bezorgd over Chinese opkopers
  31 August 2015, 10:51 am
  De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft aangegeven te zijn geschrokken van de buitenlandse superrijke investeerders uit onder andere China en Rusland die panden in de historische binnenstad opkopen als beleggingsobject. In de panden wordt nauwelijks gewoond, hetgeen de balans in de stad tussen wonen, werken en toeristische activiteiten verstoord. In Londen is een vergelijkbare situatie van prijsopdrijving al langer gaande, waarbij oorspronkelijke bewoners langzaam uit de binnenstad worden verdreven.
 • Advies bezwarencommissie: Stadhuis Almelo geen monument
  29 August 2015, 6:22 pm
  De commissie voor de bezwaarschriften heeft een bezwaar van erfgoedvereniging Heemschut Overijssel en Stichting het Cuypersgenootschap over het oude stadhuis afgewezen. Beide organisaties waren naar de onafhankelijke bezwarencommissie gestapt na de weigering van het college van burgemeester en wethouders om het voormalige stadhuis aan te wijzen als monument. Het college van B en W moet overigens nog een besluit nemen over het advies van de bezwarencommissie.
 • Helft bewoners Gapinge donateur voor herstel molen
  29 August 2015, 5:39 pm
  Na negen maanden is de molen van Gapinge in Zeeland hersteld. De ruim vier ton, die benodigd was voor de restauratie is door dorpsbewoners zelf verzameld. Ruim de helft van de inwoners van Gapinge is donateur van de karakteristieke korenmolen. Het dorp had op 1 januari 2010 512 inwoners
 • Verkoop aan Oekraïense kerk redt orgel van sloop
  29 August 2015, 5:23 pm
  Het orgel in de voormalige Pniëlkerk is van de sloop gered. Nico Slooff uit Lekkerkerk, vroeger orgelbouwer van beroep, heeft het orgel van Taco Tiemersma gekocht voor een kerk in Oekraïne. Vooral rooms-katholieke kerken in dit Oost-Europese land hebben interesse in orgels.
 • Zuiderkerk Emmen blijft gemeentelijk monument
  29 August 2015, 4:30 pm
  De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Kerkrentmeesters tegen de aanwijzing van de Zuiderkerk te Emmen als gemeentelijk monument. In 2013 heeft het college de Zuiderkerk, alsmede het bijbehorende pastoriegebouw aangewezen als gemeentelijk monument. De Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente hadden hiertegen bezwaar aangetekend, maar de rechtbank heeft dit ook in hoger beroep verworpen, omdat zij niet inziet dat voldoende is onderzocht of de Zuiderkerk op alternatieve manieren zou kunnen worden gebruikt.
 • Opknapbeurt watermolen Berenschot
  29 August 2015, 4:13 pm
  Rijksmonument Berenschot’s Watermolen in Winterswijk wordt ingrijpend opgeknapt. Het gaat om het renoveren en automatiseren van de stuw, het herstellen van de kademuren, het vervangen van het waterrad en het verleggen van de bestaande brug. Ook wordt een vispassage aangelegd, zodat het leefgebied van de vissen wordt vergroot. Met de renovatie, die naar verwachting eind 2015 is voltooid, blijft de waardevolle cultuurhistorie behouden en krijgen natuur en economie een impuls.
 • Begraafplaats in leegstaand fabrieksgebouw
  29 August 2015, 3:54 pm
  Leegstand wordt vaak als probleem aangemerkt, echter de enorme kansen die een lege plek biedt worden daarmee over het hoofd gezien. Met ‘leeg’ wordt vaak de afwezigheid van economische dragers bedoeld, maar echt leeg is bijna geen plek in Nederland.
 • Uit het rapport Molentoekomst: Molenbiotoop
  28 August 2015, 1:35 pm
  De molenbiotoop, en met name de achteruitgang ervan, is een belangrijk knelpunt voor het toekomstige molenbehoud. In het rapport Molentoekomst gaat De Hollandsche Molen dieper in op dit onderwerp.
 • Schrijf je in voor erfgoedstudies Hogeschool Utrecht
  27 August 2015, 12:57 pm
  We zijn trots op ons erfgoed en hebben hier steeds meer oog voor. Er zijn voldoende voorbeelden van geslaagde herbestemmingen van monumentale gebouwen en cultuurhistorische landschappelijke structuren. Erfgoed leeft, verteld een verhaal en is voer voor ondernemers om daar iets mee toe doen. Betrokken organisaties en instanties zijn steeds beter in staat om erfgoed in te bedden in beleid en zien dit als kans. Toch zijn het niet alleen successen, we zijn er nog lang niet er kan nog zo veel meer en beter. Er zijn nog genoeg actuele vraagstukken die snakken naar creatieve, financieel haalbare plannen en ideeën, beleids- en plannenmakers worstelen nog met het inbedden en handen en voeten geven van erfgoed in ruimtelijke plannen en passend beleid.

Terug naar boven