Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Preview themapublicatie ‘Op reis’
  24 July 2014, 6:04 pm
  De publicatie ‘Op reis’, over het thema van Open Monumentendag 2014 op 13/14 september, is vanaf nu te bestellen en in te zien. Met deze publicatie maken de Stichting Mobiele Collectie Nederland en Stichting Open Monumentendag gezamenlijk voor het eerst een publieksboek over de relatie tussen reizen en monumenten. Verschillende autoriteiten op het gebied van mobiliteitsgeschiedenis schreven mee. Stichting Open Monumentendag licht een tip van de sluier op. Persbericht Open Monumentendag
 • Bijzonder Middeleeuws erf gevonden op Medel in Tiel
  24 July 2014, 11:16 am
  Archeologen zijn in het uitbreidingsgebied van bedrijvenpark Medel in Tiel op een bijzonder Middeleeuws erf gestuit. De vondst is zo uniek dat besloten is tot opgraven over te gaan. Meest uniek aan het erf is dat het zo geïsoleerd ligt.

  De Gelderlander

 • Gebruikswaardenonderzoek laanbomen krijgt vervolg
  23 July 2014, 6:33 pm
  Het gebruikswaardenonderzoek in laanbomen heeft ruim 12 jaar gelopen. In 2012 is het op de Floriade afgesloten met een congres. Vanuit de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen krijgt het gebruikswaardenonderzoek een vervolg. De komende maanden zal er op initiatief van de cultuurgroep een brainstormbijeenkomst gaan plaatsvinden, waarvoor organisaties en personen die hier een bijdrage aan kunnen leveren uitgenodigd zullen worden. GroeneRuimte
 • In korte tijd veel kerken en kloosters tegelijk op de markt
  23 July 2014, 5:55 pm
  De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is een feit. Donderdag 26 juni kwam een twintigtal partijen bijeen om zich via het zetten van een handtekening, in het bijzijn van zo’n 150 betrokkenen, daaraan te committeren. Het aantal kerken en kloosters dat het komende decennium leeg komt te staan gaat in een stroomversnelling. Kerken en kloosters zijn echter belangrijk voor de samenleving: in het verleden, heden en ook toekomst. herbestemming.nu
 • European Commission: Communication on Cultural Heritage just adopted!
  22 July 2014, 9:07 pm
  Less than two months after the adoption of the far-reaching EU Council Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, the European Commission has adopted today its Communication which paves the way for an integrated approach to cultural heritage in Europe. This important policy document aims to help Member States and stakeholders to make the most of the significant support for heritage available under EU instruments and also calls for stronger cooperation at EU level to share ideas and best practices, which can feed into national heritage policies and governance. It highlights the opportunities for Member States and stakeholders to work more closely across borders to address the many challenges facing the heritage sector, and also to ensure that cultural heritage makes an even stronger contribution to a sustainable Europe.

  Persbericht Europa Nostra

 • Nieuwe afspraken over natuurherstel en garnalenvisserij in Waddenzee
  21 July 2014, 11:44 am
  Natuurorganisaties, de visserijsector en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over natuurherstel in de Waddenzee. Het gaat om mogelijkheden om gebieden deels te sluiten en de garnalenvisserij verder te verduurzamen. Voor deze maatregelen is financiering beschikbaar. De afspraken zijn het resultaat van een serie gesprekken tussen de visserijsector, het ministerie van Economische Zaken, de natuurorganisaties en de provincie Groningen (mede namens Noord-Holland en Friesland). Dit traject is ondersteund door het Programma naar een Rijke Waddenzee. Groene Ruimte
 • Nieuwe terp voor boerderij Voorsterklei
  21 July 2014, 11:38 am
  Het project Ruimte voor de Rivier op de Voorsterklei in Voorst bereikte donderdag een mijlpaal. De terp voor een nieuwe boerderij is aan de familie Wijers overgedragen. De terp maakt de bedrijfsverplaatsing mogelijk die voor het project nodig is. De Stentor
 • Woensdrecht besteedt positionering erfgoed uit
  20 July 2014, 7:38 pm
  De gemeente Woensdrecht schakelt de hulp van twee externe organisaties in voor het beter positioneren van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente. De Stichting Denckkracht brengt in beeld hoe het cultureel aanbod beter benut en geëxploiteerd kan worden, waarna Bureau More op zoek zal gaan naar nieuwe fondsen voor het behoud van het cultureel erfgoed. internetbode
 • Nieuwe Klompenpaden in Woerden en Kamerik
  20 July 2014, 7:14 pm
  Lekker lopen buiten de gebaande paden dwars door de weilanden. Dat kan over Klompenpaden die Landschap Erfgoed Utrecht tezamen met agrariërs en vrijwilligers uitzet en onderhoudt. In Woerden zijn nu ook het Houtdijkenpad en Graveslootpad geopend, tezamen 20 kilometer lang. dichtbij
 • Tijdschrift en startmoment voor Puurveense Molen Kootwijkerbroek
  18 July 2014, 11:49 am
  Om het project voor herbouw van de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek aandacht te geven, verspreidt Stichting Puurveense Molen deze dagen huis-aan-huis in Kootwijkerbroek een speciaal 'molenmagazine', een tijdschrift met informatie en achtergrondverhalen over het molenproject. Daarnaast houdt de stichting zaterdag 26 juli een officieel startmoment op de locatie waar de molen moet komen. barneveldsekrant.nl

Terug naar boven