Donatus Verzekeringen
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Amateurarcheoloog maakt herinnering Oirschots legerkamp weer tastbaar (€)
  29 April 2016, 10:54 am
  Toon Verspaandonk loopt al meer dan dertig jaar met zijn metaaldetector rond op de Oostelbeerse Heide. De verzameling spullen die hij uit de grond heeft gehaald is immens. Een selectie ervan wordt tentoongesteld in de expositie over het Oirschotse legerkamp, dat hier tussen 1832 en 1834 heeft gelegen, in de jaren na de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen. Op initiatief van het Kapittel van Oirschot, dat ijvert voor het behoud van het Oirschots erfgoed, wordt die herinnering nieuw leven ingeblazen.
 • Rijk en koepels sluiten akkoord kosten invoering Omgevingswet
  29 April 2016, 2:00 am
  Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de koepelorganisatie van de 12 provincies IPO en Unie van Waterschappen op 22 april een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt. De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die samenhangen met de invoering van de wet. Hierbij moet gedacht worden aan eenmalige kosten die samenhangen met de centrale digitale voorzieningen, het inrichten van informatiepunt(en) en het maken van opleidingen. Iedere partij draagt zelf de transitiekosten van de wet.
 • Gemeente Heumen stoot haar monumenten af
  29 April 2016, 1:57 am
  Het Heumense college van burgemeester en wethouders wil de molens van Heumen, Overasselt, Nederasselt én de Nederlands Hervormde kerkjes van de laatste twee dorpen afstoten. Ook de begraafplaatsen en de grond rond de monumenten gaan in de verkoop. Het vindt het beheer en onderhoud van de monumenten geen taak van de gemeente.
 • Conservatorium Maastricht wordt Rijksmonument
  29 April 2016, 1:50 am
  Het Conservatorium uit 1961 aan de Bonnefantenstraat in Maastricht kan worden aangewezen als Rijksmonument. Het Rijk stelde dit al in 2013 voor in verband met de plaatsing van gebouwen uit de wederopbouwperiode, maar de gemeente hield de aanvraag nog aan omdat de Zuyd Hogeschool bouwplannen had voor het pand. Nu de hogeschool haar plannen niet doorzet, is alsnog een groen licht gegeven.
 • Noord-Brabant zet in op samenhang in presentatie WOII-erfgoed
  29 April 2016, 1:45 am
  Vier Brabantse oorlogsmusea en herinneringsinstellingen hebben samen met Erfgoed Brabant, Stichting 18 September, Provincie Noord-Brabant en VisitBrabant het startsein gegeven voor een intensieve meerjarige samenwerking. Onder de titel ‘Crossroads: life changing stories in Brabant’ wordt samengewerkt om het materiële en immateriële erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat Brabant rijk is voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit als opmaat naar 2019 wanneer het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Zuid-Nederland wordt gevierd.
 • Vincent van Rossem: Onbewoonbaar verklaarde woning
  29 April 2016, 1:39 am
  In mijn jeugd zag je die metalen bordjes nog vaak, tamelijk groot, zwarte letters op een witte ondergrond. Ze waren goed zichtbaar naast de voordeur van de betreffende woning op de gevel bevestigd. Vaak werden die woningen nog jaren bewoond. Achteraf is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat de argumenten waren voor een onbewoonbaar verklaring. Mijn eigen huis in de Amsterdamse Jordaan, een huurkazerne uit 1883, is in 1937 bijna onbewoonbaar verklaard, maar de toenmalige eigenaar bleek bereid om de alkoof woningen te vervangen door een betere plattegrond. Ik heb er bijna veertig jaar gewoond, het grootste probleem is de gehorigheid.
 • Installatie De Amsterdam toont scheepswrak vol Europese verhalen
  29 April 2016, 1:31 am
  Ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap is een digitale installatie De Amsterdam te vinden in het poortgebouw van het Marineterrein. Hier worden de historische handelsrelaties tussen Amsterdam en verschillende Europese landen getoond doormiddel van producten die hier vandaan kwamen. De Amsterdam, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dat bij Hastings strandde werd in 1748 gebouwd op de VOC-werf op Oostenburg. In januari 1749 voer het na belading en inscheping op Texel uit voor de lange reis naar Azië, maar het strandde al snel bij Hastings in Zuid Engeland.
 • Fort Pannerden: van bastion naar krakersbolwerk naar museum
  29 April 2016, 12:44 am
  Fort Pannerden, gelegen op de splitsing van de Waal en het Pannerdensch Kanaal bij Doornenburg, is de afgelopen acht jaar gerestaureerd. Vandaag is het officieel geopend als museum en vanaf zaterdag kunnen bezoekers er terecht. Het fort werd bijna anderhalve eeuw geleden gebouwd als bastion tegen vijandelijke troepen.
 • Werkplek te huur in Beurs van Berlage
  28 April 2016, 10:04 pm
  Per 1 mei 2016 komt voor 4 maanden (tot begin september) een hele fijne werkplek vrij in de Erfgoedhub, twee kantoorunits in de Beurs van Berlage die worden gedeeld door zzp’ers in de architectuur- en erfgoedsector. Je deelt het kantoor met een restauratiearchitect. De huur van de werkplek is €230,- per maand inclusief internet en andere gedeelde faciliteiten, zoals printers, scanners, keuken en berging. De lounge, meeting- en vergaderruimtes van Meet Berlage staan ook tot je beschikking.
 • Bussemaker reageert op advies professionalisering monumentenbehoud
  28 April 2016, 8:06 am
  Minister Bussemaker heeft in een brief aan de Raad voor Cultuur gereageerd op het advies professionalisering monumentenbehoud 'Van statisch naar dynamisch' over de inrichting van de aanwijzingsprocedure voor Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM) en de professionalisering van monumentenbehoud in het monumentenveld. De gehele brief van de minister is hier te vinden.

Terug naar boven