Kerk Risico Check

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Protest tegen donjon: ‘Nijmegen heeft geen Disneytoren nodig’
  24 March 2017, 9:31 am
  Huub Bellemakers, Nijmegenaar en nummer 33 op de kandidatenlijst voor GroenLinks bij de laatste verkiezingen, noemt de donjon, de historische replica die een stichting wil laten herrijzen in het Valkhofpark een commercieel gedrocht. Hij heeft via Facebook opgeroepen tot een demonstratie aanstaande zaterdag in het Valkhofpark. Zijn actie wordt door zo'n 1500 mensen gesteund.
 • Bedrijfsleven wil meepraten over erfgoedbeleid
  23 March 2017, 1:03 pm
  De koepelorganisaties van de bedrijven die werkzaam zijn in de monumentensector hebben Minister Jet Bussemaker het rapport “Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed” aangeboden. De Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) hebben het rapport laten opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. Dit zijn overigens knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren). De inventarisatie van knelpunten is aan de Minister van OCW aangeboden, omdat zij eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor een herijking van dit stelsel.
 • Slooplustig Oss: ‘bijna een openluchtmuseum’
  23 March 2017, 11:35 am
  Wethouder Johan van der Schoot van het CDA in Oss heeft de stad, notoir één van de meest sloopgunstige en monumentenschuwende steden, vergeleken met een openluchtmuseum. In zijn ogen is er nog genoeg erfgoed over. Hij zegt het zonder enige schroom, wetende dat deze vergelijking bij menigeen de wenkbrauwen doet fronsen. Er zijn wel zestig kerken, kloosters en kapellen. Tien molens. Twee beschermde stadsgezichten! Alhoewel, het meeste bevindt zich toch buiten Oss, geeft hij toe. Toch is voor hem het feit dat mensen zich druk maken om de grote hoeveelheden erfgoed dat wordt gesloopt en het feit dat er bijna niets meer over is een teken dat het juist goed gaat. "Het begint steeds meer te leven".
 • 100 jaar De Stijl op postzegelvel
  23 March 2017, 10:35 am
  In het themajaar '100 jaar De Stijl. Mondriaan tot Dutch Design’ geeft PostNL in samenwerking met Het Nieuwe Instituut en het Gemeentemuseum Den Haag op 27 maart 2017 een postzegelvel van tien De Stijl-postzegels uit. Het postzegelvel is ontworpen door ontwerpbureau PutGootink.
 • Aanvraagperiode instandhoudingssubsidie sluit op 31 maart 2017
  22 March 2017, 10:02 pm
  Eigenaren van rijksmonumenten kunnen nog tot en met vrijdag 31 maart 2017 subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Dat kan digitaal of op papier. Digitaal gaat echter het snelst.
 • Participatie in de Omgevingswet. Ook voor erfgoed van belang
  22 March 2017, 9:44 pm
  Niemand zit te wachten op lange juridische procedures. Projecten lopen daardoor vaak flinke vertraging op. In de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2019 in werking zal treden, neemt participatie daarom een belangrijke plaats in. Erfgoedorganisaties zijn nu vaak al bij betrokken bij bestemmingsplannen en zullen in de toekomst bij het uitgebreidere omgevingsplan nog meer hun rol kunnen pakken. Nieuw is dat de Omgevingswet straks een initiatiefnemer van een project verplicht om bij de aanvraag voor een vergunning verantwoording af te leggen over de door hem georganiseerde participatie. Daar liggen nieuwe kansen voor erfgoedorganisaties.
 • Beelden van sloop IJsselcentrale Zwolle
  22 March 2017, 2:24 pm
  De sloop van de IJsselcentral bij Zwolle liep geheel volgens planning. Het zorgde voor mooie beelden.
 • Herbouw van verloren erfgoed, een overzicht
  22 March 2017, 2:10 pm
  In een wereld van verandering en verwarring klinkt steeds de roep om een terugkeer naar vroeger. We verlangen terug naar een probleemloos verleden. In die trend past ook de wens om oude gebouwen en monumenten te herbouwen. Nijmegen krijgt eind 2018 aan de Waalkade een vijftig meter hoge donjon, een replica van een toren die hier zes eeuwen stond. In Amsterdam zijn plannen voor het opnieuw bouwen van het Paleis voor Volksvlijt en in Utrecht wil men het oude schip van de Domkerk reconstrueren. Een overzicht van de verschillende plannen.
 • Frankrijk verkoopt consulaat in Amsterdam
  22 March 2017, 12:52 pm
  De Franse staat heeft zijn monumentale consultaat en cultureel centrum in Amsterdam, bekend als Maison Descartes, verkocht aan twee Nederlandse projectontwikkelaars. Frankrijk kocht het voormalige Walenweeshuis op de hoek van de Vijzelgracht en de Prinsengracht in 1967. Het zeventiende eeuwse pand was eerder drie eeuwen in gebruik als weeshuis van de Waalse Kerk. Het Institut Français had al medio vorig jaar zijn activiteiten gestaakt.
 • Resten 2000 jaar oude boerderij gevonden in Driebergen
  22 March 2017, 12:48 pm
  Archeologen hebben de resten van een boerderij uit de ijzertijd gevonden tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied Driebergen-Zeist. De restanten van houten palen zijn rond 800-1200 voor Chr. bij de bouw van een houten boerderij in de grond gezet. Naast de palen vonden de archeologen scherven van aardewerken potten die de bewoners van de boerderij hebben gebruikt.

Terug naar boven