Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Hoornse kermis op lijst immaterieel erfgoed
  24 April 2014, 10:25 am
  De Hoornse kermis wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op de lijst komen tradities, die mensen het waard vinden om te behouden voor volgende generaties. De Hoornse kermis komt voort uit een eeuwenoude traditie. De eerste kermis vond plaats in 1446, in de vorm van een veertiendaagse lappenmarkt.

  RTV NH - Nieuws - Hoornse kermis op lijst immaterieel erfgoed

 • Limburg geeft €122.000,- voor herinrichting kasteeltuin De Keverberg
  23 April 2014, 8:13 pm
  De provincie Limburg heeft een subsidie van 122.000 euro toegekend aan Kasteel De Keverberg in Kessel. Dat geld is bestemd voor de herinrichting van de omliggende kasteeltuin. De provincie heeft de beurs getrokken om rijksmonument De Keverberg aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

  dichtbij.nl

 • Lectoren: HBO-onderzoek waardevol in erfgoedveld
  23 April 2014, 7:56 pm
  De hands-on-mentaliteit die het hbo-onderzoek kenmerkt, past uitstekend in het huidige maatschappelijke klimaat van (noodgedwongen) pragmatiek, improvisatie, schuivende verhoudingen tussen publiek en private partijen en de beweging van centraal naar decentraal. Om optimaal te profiteren van de kennis en kunde is het goed om de hbo-onderzoeken op het brede erfgoedgebied systematisch te verzamelen en te koppelen aan de kennisontwikkeling op universi­teiten en op instituten als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bundel met lectoren aan het woord, is een eerste aanzet hiertoe. Netwerk Erfgoed & Ruimte
 • Rijksbeleid nodig voor afwaarderen vastgoed
  23 April 2014, 3:40 pm
  Het afwaarderen van de boekwaarde van leegstaand vastgoed moet door de rijksoverheid worden geregeld. Herbestemming van leegstaande gebouwen is onmogelijk zonder af te boeken op de waarde van gebouwen. Desondanks weigeren de meeste vastgoedeigenaren een lagere boekwaarde te noteren. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport De toekomst van de stad, dat woensdag werd aangeboden aan minister Blok (Wonen).

  Cobouw.nl

 • Kansen voor erfgoed in winkelstraat 2020
  22 April 2014, 6:08 pm
  Met een dreigend overaanbod van 20-30% winkelmeters en de verdere groei van internetverkopen zal bij ongewijzigd beleid de leegstand in winkelcentra toenemen. De toekomst van de winkelstraat ligt volgens de verkenning Shopping 2020, de nieuwe winkelstraat vooral in de synergie tussen kunst, cultuur, horeca, diensten en retail. Rob Berends
 • Sloop dreigt voor rijksmonument ‘De Geveerde Kikker’
  22 April 2014, 5:26 pm
  De afgebrande houten villa 'De Geveerde Kikker' dreigt te worden gesloopt. De eigenaresse heeft een sloopvergunning aangevraagd. Die vergunning is (nog) niet verleend, omdat de villa een rijksmonument is. 'De Geveerde Kikker' werd eind februari volledig verwoest door een grote uitslaande brand. De karakteristieke villa aan de Egmondse Boulevard Noord stamt uit 1922.

  RTV NH

 • Met nieuwe regels geroofd cultureel erfgoed EU sneller terug
  22 April 2014, 5:09 pm
  Het wordt makkelijker voor EU-lidstaten om geroofd cultureel erfgoed terug te halen. Woensdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze plannen. De nieuwe regels moeten de illegale handel in bijvoorbeeld schilderijen of archeologische vondsten aan banden leggen. Het land dat vermoedelijk geroofd erfgoed bezit, zal voortaan moeten aantonen dat het alles heeft gedaan om de herkomst na te gaan en dat het niet weet dat een stuk geroofd is.

  nu.nl

 • Stichting: ‘Zie herbestemming Armamentarium Delft als kans’
  22 April 2014, 5:06 pm
  De Stichting Armamentarium Delft STARD verzoekt het college om de herbestemming van het Armamentarium in zijn programma op te nemen. Specifiek gaat het daarbij om het ondersteunen van levensvatbare initiatieven die meehelpen aan de totstandkoming van een duurzame invulling van dit gebouwencomplex. “Het Armamentarium heeft de potentie uit te groeien tot een van de belangrijkste culturele trekpleisters van Delft met (inter)nationale uitstraling”, vindt de stichting. “Voorafgaand aan de definitieve bestemming is een tijdelijke invulling van cruciaal belang." dé Weekkrant
 • Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vernieuwd
  22 April 2014, 2:43 pm
  De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is vernieuwd! Het digitale gezicht van de Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl heeft een metamorfose ondergaan. Naast een frisse, verbeterde uitstraling is ook de navigatie verbeterd. Een nieuwe structuur zorgt ervoor dat de informatie eenvoudiger te vinden is. Naast de vier vakgebieden gebouwd, archeologisch, landschappelijk en roerend erfgoed zijn de noemers kennis, advies en beleid toegevoegd. Bovendien zijn de onderwerpen nu in dossiers gebundeld.

  Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Van Vollenhoven: ‘organiseer bescherming natuur op zelfde manier als monumenten’
  22 April 2014, 11:53 am
  De manier waarop in Nederland natuurbeleid wordt gefinancierd is veel te ingewikkeld. Dat stelt een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. De Nederlandse natuur zou op een vergelijkbare manier beschermd moeten worden als monumenten.

  GroeneRuimte


Terug naar boven