Donatus Verzekeringen
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Crowdfunding voor samenwerking DOMunder en Romeinse Limes
  29 July 2015, 1:34 pm
  DOMunder wil een bijdrage te leveren aan de UNESCO Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes in Nederland in 2020. Daarom opent binnenkort de ‘Limes Exhibit’, welke samen met Castellum Hoge Woerd en het Waterliniemuseum is ontwikkeld. Voor de realisatie van de exhibit zoekt DOMunder financiering via crowdfunding op het platform voordekunst.nl.
 • Waarderingssysteem voor kunst bij gebouwen Breda
  28 July 2015, 4:59 pm
  De gemeente Breda gaat kunstwerken op een inventarisatielijst welke zich aan en bij gebouwen bevinden van een waardering voorzien, zodat hiernaar gehandeld kan worden als sloop van het gebouw dreigt. De kunstwerken krijgen na beoordeling de status monumentaal, niet monumentaal maar van waarde of niet monumentaal en met een lage waarde. De aanleiding is de verwijdering van het ‘Baksteenkunstwerk uit 1977’ van de Bredase kunstenaar Dick Fluitsma.
 • Renovatie karakteristieke metrostations Amsterdam
  28 July 2015, 4:32 pm
  De karakteristieke metrostations uit de jaren '70 van de Oostlijn in Amsterdam krijgen na bijna veertig jaar een grote onderhoudsbeurt. De hoofdstad begint vanaf maart met de renovatie van vijf ondergrondse en elf bovengrondse stations op de metrolijn tussen Amsterdam CS en Amsterdam-Zuidoost. De opknapbeurt kost 57 miljoen euro.
 • ‘Bestudeer geroofd erfgoed uit Irak en Syrië niet’
  28 July 2015, 4:19 pm
  Rients de Boer, docent Assyriologie aan de vakgroep Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, pleitte gisteren op de opiniepagina van de Volkskrant voor het bestuderen van geroofd erfgoed uit Irak en Syrië. In brede kringen geldt het bestuderen en vooral publiceren van geroofd erfgoed als een ‘besmette’ activiteit en er zijn internationale afspraken over een verbod op handel in geroofd erfgoed.
 • ‘Instemming eigenaar in strijd met aanwijzingssysteem voor monumenten’
  28 July 2015, 4:01 pm
  Heemschut en het Cuypersgenootschap constateren dat er een tendens is in een aantal gemeenten om de eigenaar meer zeggenschap te geven in de aanwijzingsprocedure van gemeentelijke monumenten. Daartoe wordt in de nieuwe erfgoedverordening geregeld dat een instemming van de eigenaar nodig is om tot aanwijzing over te gaan. Dat betekent dat eigenaren een zorgvuldig tot stand gekomen en afgewogen aanwijzingsbesluit door het college van B&W aan het eind van de rit heel eenvoudig kunnen torpederen. Heemschut en het Cuypersgenootschap vinden een instemmingsvereiste als criterium onwenselijk en vinden dat het juridisch gezien ook helemaal niet kan. We raden het gemeenten dan ook sterk af om dit in hun erfgoedverordening op te nemen.
 • Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt zes landelijke erfgoedmanifestaties
  28 July 2015, 3:43 pm
  Veel landelijke erfgoedmanifestaties maken bij het organiseren van hun jaarlijkse of tweejaarlijkse manifestatie gebruik van vrijwilligers. De continuïteit van deze manifestaties kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is en het geefgedrag van donateurs of sponsoren verandert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties zes landelijke erfgoedmanifestaties, die veel met vrijwilligers werken, bij het professionaliseren van hun organisatie.
 • Factsheet Bescherming van rijksmonumenten in de Erfgoedwet
  28 July 2015, 12:52 am
  De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, straks het fundament voor de bescherming van rijksmonumenten. Veel blijft hetzelfde in de Erfgoedwet als het gaat om de bescherming van rijksmonumenten. Maar er zijn ook veranderingen. Een nieuwe brochure gaat in op de nieuwe situatie voor gebouwde en archeologische monumenten, monumentale interieurs en beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • Bestel gratis het boek Kantoorgebouwen in Nederland 1945-2015
  27 July 2015, 5:25 pm
  Recent onderzoek lijkt uit te drukken dat er toch vooral gesloopt moet worden en dat het weer tijd is voor flink veel nieuwbouw. Maar niet alle kantoren moeten over één kam geschoren worden. Uit een studie in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat veel meer mogelijk is dan voor mogelijk wordt gehouden.
 • Maxime Verhagen: Herbestemming vraagt om realisme
  27 July 2015, 4:52 pm
  De Nieuwe Admiraliteit in Rotterdam wordt verbouwd naar 600 appartementen voor young professionals. Dit project is wat mij betreft een voorbeeld van een geslaagde herbestemming. We moeten echter wel realistisch blijven. Het beeld dat met de transformatie van leegstaande gebouwen kan worden voorzien in de woningbehoefte voor de komende jaren is niet juist. Het EIB heeft becijferd dat met transformatie van leegstaande kantoren, winkels en verzorgingshuizen maximaal 50.000 nieuwe woningen zijn te realiseren.
 • Monumenten Aruba in de lift
  27 July 2015, 4:27 pm
  Enkele markante monumenten op Aruba mogen zijn opgeknapt, een aanzienlijk deel verkeert in slechte, soms zeer slechte staat. Maar redding lijkt nabij. Veel gezichtsbepalende gebouwen op het eiland zullen de komende jaren een ingrijpende restauratie ondergaan. Het Caraïbische eiland heeft grootse renovatieplannen met zijn erfgoed. Voor de eigen bevolking én om toeristen te trekken.

Terug naar boven