Kerk Risico Check

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Gerben van Dijk: Tuinieren in het vastgoedpark
  26 April 2017, 3:24 pm
  Volgens Gerben van Dijk, voorzitter van het Herbestemmingsteam en werkzaam bij Bouwstenen voor Sociaal, verhoudt het verkopen of afstoten van vastgoed door de overheid zich slecht tot herbestemming. De overheid draagt een meervoudige verantwoordelijkheid. Niet alleen financiële opbrengsten, maar ook ruimtelijke, sociale en economische kwaliteiten tellen. De overheid moet als een tuinier met en namens ons de vastgoedtuin op zorgvuldige wijze onderhouden, wieden en snoeien. Het vraagt creativiteit, verbeeldingskracht en betrokkenheid om de fysieke, maatschappelijke en circulaire kwaliteiten van vastgoed te ontdekken en te laten 'shinen'. Maar als daar vroeg in het verkoopproces aandacht voor is, kan dat ook de financiële opbrengsten gunstig beïnvloeden, stelt Van Dijk.
 • Tweede leven voor waterzuivering Tilburgse Moerenburg
  26 April 2017, 2:40 pm
  De oude waterzuivering in het Tilburgse Moerenburg kan een tweede leven krijgen. Paul de Kanter toonde zijn plan voor een stadsstrand, een forellenvijver, een shii-take kwekerij en educatieve wandelroutes aan omwonenden. De zuivering uit 1937 reinigde het water uit de textielindustrie. Sinds 2005 wordt een bestemming gezocht voor de bewaarde gebouwen, die inmiddels rijksmonument zijn. Dit plan is het eerste waarin het waterschap, eigenaar van de zuivering, iets ziet. Omwonenden zijn blij dat er iets met het terrein wordt gedaan, maar vrezen geluidsoverlast. De Kanter gaat binnenkort opnieuw met omwonenden om tafel.
 • Crowdfundig voor St. Michaëlskerk Blokker
  26 April 2017, 2:10 pm
  In juli dit jaar start de tweede fase van de restauratie van de St. Michaëlskerk (1852) op de Westerblokker 44 in Blokker. De restauratie bevat o.a. de noodzakelijke vervanging van het sterk verouderde leistenen dak. Om te kunnen starten met de restauratie, vraagt de Stichting Stadsherstel Hoorn via crowdfunding de hulp van iedereen die ook de kerk een warm hart toedraagt. Er is minimaal €25.000,- nodig om te kunnen starten met de restauratie.
 • Documentaire over archeologische vondsten Dalfsen in premiere
  26 April 2017, 10:31 am
  Naar aanleiding van de bijzondere archeologische vondsten die bij Dalfsen werden gevonden is een documentaire gemaakt. Deze documentaire met de titel ZOALS WIJ is op 21 april in Theater de Stoomfabriek in Dalfsen in première gegaan. Alle inwoners van de gemeente Dalfsen worden nu al in de gelegenheid gesteld om de documentaire gratis te bekijken.
 • Aanvraag monumentenstatus voor Hempensermeerpolder Friesland
  25 April 2017, 10:45 pm
  De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft een aanvraag tot monumentenstatus voor de Hempensermeerpolder bij Leeuwarden ingediend. Het is een natuurgebied met een droogmakerij uit 1784 met grote cultuurhistorische waarde. Het gebied is ontstaan door vierkante verkaveling met “seizes”. Bij het gebied staat ook het rijksmonument Himpenserpoldermole, de grootste watermolen van Fryslân. Het gebied is vergelijkbaar met De Beemster in Noord-Holland, die op de op de UNESCO lijst van werelderfgoederen staat.
 • Heemschut wil voormalige kerk in Grou tegen sloop beschermen (€)
  25 April 2017, 5:08 pm
  Vrees voor sloop van een voormalige kerkgebouw aan de Kievitstraat in Grou is er al een paar jaar. Heemschut vraagt de gemeente Boarnsterhim nu om het traditionele kerkgebouw zonder toren uit de jaren 30 als monument te bestempelen. Volgens Heemschut is het kerkgebouw samen met zijn omgeving van cultuurhistorische waarde. Het probleem is, zoals eerder werd bericht, dat plattelandsgemeenten rond Leeuwarden geen gemeentelijke monumentenlijst hebben. Enkel heel belangrijke monumenten staan op de lijst rijksmonumenten (in Grou zijn dat er 42). Kenmerkende gebouwen kunnen daardoor makkelijk verbouwd of zelfs gesloopt worden.
 • Amsterdamse student helpt met opgraving VOC-schip
  25 April 2017, 4:46 pm
  De Amsterdamse studente Elisabeth Kuiper (31) gaat helpen bij het opgraven van het 300 jaar oude VOC-schip De Rooswijk. "Het voelt een beetje als schatzoeken." Als post-graduate student aan de UvA is Kuiper bij het conserveringswerk betrokken. Zelf zal Kuiper niet afdalen naar de zeebodem; daarvoor is een speciaal team met kennis van onderzeese archeologie samengesteld. Aan wal blijven is voor de studente echter geen straf. "In 2004 zijn al objecten naar boven gehaald en de staat waarin die vondsten verkeerden stemt mij hoopvol."
 • Depots Gelderland puilen uit met archeologische vondsten
  25 April 2017, 4:33 pm
  De provincie Gelderland heeft bijna geen plek meer voor alle archeologische vondsten. Bij elk nieuwbouwproject wordt bodemonderzoek gedaan en daarbij komt vaak iets interessants uit de grond. De vondsten zijn eigendom van de provincie en mogen niet weggegooid worden. Het is niet bekend of meer depots in Nederland uitpuilen. De provincie Gelderland zegt dat er elk jaar duizenden spullen bijkomen. Er wordt bekeken of sommige potten, kommetjes en sieraden kunnen worden uitgeleend aan musea. Ook wil de provincie dat alles straks digitaal te bekijken is.
 • Waterschap trekt 2 ton uit voor behoud archeologie Schokland
  25 April 2017, 4:25 pm
  Waterschap Zuiderzeeland trekt 200.000 euro uit voor behoud van archeologisch erfgoed bij Schokland. De bodemschatten rond het voormalig eiland worden bedreigd door daling van de bodem, landbouw en ontwatering. Om ze te beschermen, wordt landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. In voorbereiding daarop gaat het waterschap nu alvast het grondwaterpeil verhogen, zodat vooral organisch materiaal onder de bodemschatten niet verder achteruit gaat. Het opwaarderen van het gebied rond Schokland gaat in totaal ruim 35 miljoen euro kosten. Het grootste deel van deze kosten wordt gedragen door het Rijk, de provincie, de gemeente Noordoostpolder en het Flevo-landschap.
 • Appingedam kijkt naar ‘karakteristieke’ panden van voor 1950
  25 April 2017, 9:51 am
  De gemeente Appingedam gaat kijken of tweehonderd panden van voor 1950 wel moeten worden aangemerkt als ‘karakteristiek’. Aanleiding hiervoor is de recente ophef over de Delftse Schoolwoningen waarvan de schoorstenen versterkt moeten worden tegen aardbevingsschade. Verantwoordelijk wethouder Martien van Bostelen beroept zich op tijdsdruk. "In 2016 werden wij geconfronteerd met een algeheel sloopverbod voor ‘karakteristieke’ gebouwen in aardbevingsgebied." Snelheidshalve heeft de gemeente alle gebouwen van voor 1950 die status gegeven. De hele lijst wordt daarom nog eens tegen het licht gehouden om te kijken welke panden het beschermen waard zijn.

Terug naar boven