Donatus Verzekeringen
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Amersfoortse Joke Sickmann genomineerd voor de 10vanMax
  6 July 2015, 2:17 pm
  Joke Sickmann (82) is genomineerd voor de 10vanMAX, een initiatief van Radio 1-programma Twee Dingen over de tien meest inspirerende, onbekende ouderen van Nederland. Fokke de Jong, voorzitter van de vereniging duurzaam Soesterkwartier, vond dat hij redenen genoeg had Joke Sickmann voor de nominatie voor te dragen. "Joke heeft een wijkmuseum opgericht en houdt zich bezig met het Belgenmonument en een stichting voor het behoud van industrieel erfgoed", aldus De Jong. "Daarnaast zet zij zich in voor een duurzame wijk en voor de buurtgenoten die hulpbehoevend zijn."
 • Uit het rapport Molentoekomst: Draagvlak en fondsenwerving
  6 July 2015, 1:48 pm
  Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor molens nodig. Extra geld alleen – 5 miljoen per jaar – is niet voldoende. Dit is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport Molentoekomst van De Hollandsche Molen. Een groot draagvlak is de basis voor een ander belangrijk facet van molenbehoud, te weten particuliere fondsenwerving.
 • Vincent van Rossem: Niets is dommer dan sloop
  6 July 2015, 1:59 am
  High-tech is in wezen niet duurzaam, het brave zuinige cv-keteltje moet elke tien jaar vervangen worden. Elektrische auto’s gebruiken ook veel energie. Echte duurzaamheid is low-tech en vereist een andere manier van denken. Er is geen reden om de vlag uit te hangen. Duurzaamheid blijft een fundamenteel probleem.
 • Student: Weinig aandacht voor lokaal erfgoed in geschiedenislessen
  6 July 2015, 1:30 am
  Mattias Geeroms uit Roosdaal, derdejaarsstudent van de lerarenopleiding Secundair onderwijs aan de hogeschool Odisee, hekelt in zijn bachelorproef het gebrek aan aandacht voor lokaal erfgoed in de les geschiedenis. Volgens Mattias weten veel leerlingen en leerkrachten niet precies wat het begrip ‘erfgoed’ inhoudt en wordt het niet voldoende gebruikt in de les en de les geschiedenis in het bijzonder.
 • Nee, Europa gaat je vakantiefoto’s van monumenten niet verbieden
  6 July 2015, 1:25 am
  Het heeft de laatste dagen voor nogal wat ophef gezorgd op sociale media, maar Europa is echt niet van plan om toeristen te verbieden hun vakantiefoto's van monumenten te uploaden naar sociale media. Verschillende media brachten het nieuws dat de Europese Unie eraan denkt om vakantiefoto's voor monumenten in Europa te verbieden op het web. Maar dat is toch wel wat kort door de bocht. Wat de Europese Unie wel wil doen, is de regelgeving in de verschillende EU-lidstaten gelijktrekken, en updaten voor deze digitale samenleving.
 • Dudokjaar in Hilversum van start
  6 July 2015, 12:31 am
  Afgelopen woensdag is in Hilversum het Dudokjaar van start gegaan. Het was toen precies honderd jaar geleden dat Willem Marinus Dudok in dienst trad bij de gemeente. De architect en stedenbouwkundige is gezichtsbepalend geweest voor Hilversum. Hilversum is het Dudokjaar gestart met de opening van het Dudok Architectuur Centrum (zie ook de eerste video onderaan). Tot en met een concert op de Raadhuisvijver op vrijdag 1 juli 2016 zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden.
 • Belangrijke moties en amendementen van nieuwe Omgevingswet samengevat
  4 July 2015, 2:09 pm
  De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met een overweldigende meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. In de wet, en in een aantal ook aangenomen amendementen op de wet, worden waarborgen gegeven voor het verbeteren van de Omgevingskwaliteit. Bij motie, voorgesteld door Stientje van Veldhoven (D66), spreekt de Kamer in meerderheid nog eens expliciet uit dat gemeenten een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving, en dat gemeenten, met heldere regels, in staat gesteld moeten worden om te sturen op de kwaliteit.
 • Advies Nationale Monumentenorganisatie
  4 July 2015, 2:05 pm
  Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren. Voor de toekomst adviseert de raad om een inhoudelijke visie en beleid te ontwikkelen over de afstoting van rijksmonumenten op de lange termijn. Wat de raad betreft zou de NMo meer tijd moeten krijgen om zaken op orde te hebben, voordat de 31 rijksmonumenten aan deze organisatie worden overgedragen.
 • Rapport Heritage Counts for Europe
  1 July 2015, 1:00 pm
  In juni is het rapport Heritage Counts for Europe gepubliceerd met tal van argumenten om te blijven investeren in Europees erfgoed. Heritage counts for Europe is het resultaat van een tweejarig onderzoek door een internationaal consortium, bestaande uit onder andere het Nederlandse Europa Nostra. Doel van het onderzoek was het verzamelen van solide argumenten ter legitimatie van investeringen in Europees erfgoed. Die argumenten zijn vooral ontleend aan vele praktijkvoorbeelden waarin de bescherming van erfgoed ontwikkelingen op andere terreinen zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, regionale identiteit, innovatie en economie kunnen versterken.
 • Discussie Donjon Hernen: Kennis geeft kracht
  1 July 2015, 12:14 am
  De stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is op 25 juni de discussie over de reconstructie van de donjon van kasteel Hernen aangegaan. Hierbij werden de voor- en tegenafwegingen op tafel gelegd en kregen gastsprekers de ruimte om hun visie en argumenten te laten horen. Waar aan de ene kant werd gewezen op gevaar voor “verdisneyvisering” van de erfgoedbeleving, de belevingswaarde, het proces van herbouw waarbij de omgeving sterk betrokken wordt en de belofte tot herbouw gedaan aan de erflater de belangrijkste argumenten zijn de belangrijkste argymenten voor herbouw. Het Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats NKS staat een ware beleving van het verleden voor, gebaseerd op kennis van dat verleden en de mensen die toen leefden. Met een bescheiden meerderheid werd uiteindelijk ‘voor’ gestemd.

Terug naar boven