Kerk Risico Check

Uw kerkgebouw tiptop in orde?

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Toren Stephanuskerk gemeentelijk monument, kerk zelf niet
  1 November 2017, 7:51 pm
  De toren van de voormalige Rooms-Katholieke Stephanuskerk in Moerdijk wordt gemeentelijk monument, de kerk zelf niet. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Moerdijk besloten nadat Heemschut en het Cuypersgenootschap om bescherming hadden gevraagd. Volgens de gemeente heeft de toren herinneringswaarde aan de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp. Ook is de toren een overblijfsel van de wederopbouwkerk. De gemeente dicht die herinneringswaarde niet toe aan de kerk zelf. De provinciale commissie Noord-Brabant van Heemschut kan zich vinden in het besluit dat weloverwogen is genomen na het uitvoeren van een herbestemmingsscan.
 • Vraag naar hergebruik funerair erfgoed groot in Brugge
  1 November 2017, 7:39 pm
  Brugge telt 300 hergebruikers van bestaande graven. Het gaat om graven waarvan de concessie is verlopen. Mensen kunnen het vaak prachtige erfgoed overnemen om er het stoffelijk overschot van hun dierbare te begraven. In Brugge is de vraag groter dan het aanbod. In Brugge kun je tot 2.500 euro krijgen voor de restauratie van historische graven. Voor de overname van de graftombe, het ontruimen en een concessie van vijftig jaar ben je gemiddeld 2.000 euro kwijt. Voor het stadsbestuur is het hergebruik een garantie dat het funerair erfgoed in goede handen is.
 • Voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, Felix Rottenberg, wil geld zien
  1 November 2017, 7:27 pm
  Vandaag presenteerde de Amsterdamse Kunstraad de Culturele Investeringsrekening. Het is een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, en bevat aanbevelingen over welke kant het volgens de raad op moet met kunst en cultuur in Amsterdam. De stad gedraagt zich volgens Felix Rottenberg, de voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, als het om cultuur gaat, te benepen. "Amsterdam is al lang niet meer een van de vier grote steden van Nederland. Het is een metropool die elk jaar 17 miljoen bezoekers trekt. Daar hoort een hoger ambitieniveau bij als het om kunst en cultuur gaat. En ook meer geld."
 • Brabant wil toekomstbestendig monumentaal erfgoed
  1 November 2017, 7:16 pm
  Religieus, Bevochten, Bestuurlijk en Innovatief. De provincie Noord-Brabant wil het monumentaal erfgoed behouden dat bij deze onderwerpen hoort. Om hiervoor te zorgen worden binnen het Europese project DEMI MORE als proef innovatieve energiebesparende technieken in zeven monumentale gebouwen toegepast en getest. Samen met het Belgische Kempens Landschap leidt de provincie Noord-Brabant dit samenwerkings- en onderzoeksproject van Interreg, dat als doel heeft om onroerend (monumentaal) erfgoed met innovatieve maatregelen energie-efficiënt te maken.
 • AWN is op zoek naar een nieuwe voorzitter
  1 November 2017, 10:49 am
  De AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie is op zoek naar een nieuwe landelijke voorzitter. De functie is vrijwillig en vraagt een tijdsinvestering van ca. 12 uur per week. De AWN is een landelijke vereniging met circa 1900 leden, verdeeld over 24 afdelingen, met als missie ‘het laten leven en voor de toekomst behouden van archeologie als bron van kennis over ons verleden’. De vacature van voorzitter in het overkoepelende landelijk bestuur ontstaat begin 2018.
 • Weer stap gezet in sloop pand Anneke de Bruijn in Asten
  31 October 2017, 5:59 pm
  De bezwaren van Stichting Anneke de Bruijn tegen de sloop- en nieuwbouwplannen voor het vervallen pand aan het Koningsplein in Asten zijn ongegrond verklaard. De voorzieningenrechter in Den Bosch oordeelt dat "het belang van het behoud van monumenten, hoe zwaarwegend het ook kan zijn, geen absoluut belang" is. De rechter staat achter de afwegingen die de gemeente Asten eerder dit jaar heeft gemaakt. Stichting Anneke de Bruijn kan zich vinden in de beslissing van de voorzieningenrechter. De stichting is benieuwd wat voor archeologisch onderzoek zal plaatsvinden en wat dit voor nadere inzichten kan geven.
 • Invoering Omgevingswet = Innovatie & change
  31 October 2017, 5:27 pm
  De invoering van de Omgevingswet vergt een omkering van organisaties, van het bestuur en misschien wel een herdefiniëring van het besluitvormingsproces. Het is een veranderopgave. Slechts 20 procent betreft de harde, technische kant. Het Omgevingswet-project valt per heden onder verantwoordelijkheid van BZK-minister en vice-premier Kajsa Ollongren (D66). Daarmee voert niet langer een vakminister de regie over de implementatie van de wet, maar een bestuursminister. Zo wordt recht gedaan aan de opgave die komende jaren voor ons ligt. Die is namelijk niet primair inhoudelijk van aard, maar vooral een bestuurlijk-organisatorische opgave.
 • UNESCO erkent vijf Nederlandse nominaties als werelderfgoed
  31 October 2017, 5:23 pm
  Een film over Kamp Westerbork, gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van documenten van UNESCO. De film laat unieke beelden zien van het doorgangskamp. De Joodse gevangene en filmmaker Rudolf Breslauer kreeg begin 1944 van kampcommandant Albert Gemmeker de opdracht de film te maken. Gedacht wordt dat Gemmeker dat deed om indruk te maken op zijn superieuren. Naast de film zijn nog vier andere Nederlandse nominaties toegevoegd (zie NOS): het archief van Aletta Jacobs, het Amsterdams Notarieel Archief, het archief van filosoof Ludwig Wittgenstein en Panji, een reeks verhalen over de gelijknamige Javaanse prins.
 • Cuypersgenootschap legt Hollands Kroon dwangsom om monumenten op
  31 October 2017, 5:12 pm
  Het Cuypersgenootschap legt de gemeente Hollands Kroon een dwangsom op. De gemeente weigert panden de status van gemeentelijk monument te geven. Het genootschap dreigt de gemeente desnoods voor de rechter te slepen. Bijna een jaar geleden verzocht het Cuypersgenootschap de gemeente Hollands Kroon om een handjevol panden het predicaat gemeentelijk monument te geven. Het genootschap maakt zich "ernstige zorgen" over hoe de gemeente omspringt met historisch waardevolle panden en ander cultureel erfgoed.
 • Provincie Brabant wil van Evoluon een rijksmuseum voor design maken
  31 October 2017, 4:01 pm
  Een ruime meerderheid in de Provinciale Staten van Noord-Brabant wil dat de staat het Evoluon koopt van Philips. De fractie van D66 diende vrijdag een motie in om van het iconische gebouw een rijksmuseum voor design te maken. Hoewel de motie is aangenomen, bestonden er wel twijfels over het animo voor het museum. Philips deed in 2013 al een aanvraag om van het Evoluon een rijksmonument te maken. Sinds het gebouw in de verkoop is gegaan, staat de telefoon roodgloeiend bij Philips. Mochten Den Haag en Noord-Brabant het gebouw willen kopen, dan is daar dus haast bij geboden.

Terug naar boven