Kerk Risico Check

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Bestuur, beleid en organisatie

 • Nog maar de vraag of klooster Mariënburg in Bussum monument wordt
  27 June 2017, 4:40 pm
  Het is nog maar de vraag of klooster Mariënburg in Bussum een monument wordt. De koper heeft bezwaar aangetekend tegen de aanvraag. De gemeente Gooise Meren heeft al jaren het voornemen om het klooster een monumentenstatus te geven, maar stelde dat met de aanvraag beter kon worden gewacht tot er een herontwikkelingsplan lag. De aanvraag kwam daarom pas afgelopen november, toen het klooster al was verkocht. Het lange wachten kan de gemeente, en dus het klooster, nu dus duur komen te staan. De gemeente gaat praten met de koper om de zaak vlot te trekken.
 • Digitale opslag brengt academisch erfgoed in gevaar
  27 June 2017, 3:50 pm
  Wie over honderd jaar wil weten hoe men vandaag wetenschap bedreef, kan geen geordend mapje samenstellen, als hierover niet snel afspraken worden gemaakt, zegt Bas Nugteren, directeur van museum Sonnenborgh in Utrecht. Volgens Ingrid Dillo, adjunct-directeur van Dans (het Nederlandse instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoekgegevens), is er veel kennis op het gebied van digitale duurzaamheid, maar ontbreekt het bij universiteiten aan bewustzijn over de urgentie om data constant over te zetten. Nugteren pleit voor een overleg tussen onderzoeksinstellingen: "Die zijn best bereid geld vrij te maken om hun erfgoed te regelen."
 • Bewoners De Meern willen dat archeologische resten zichtbaar worden
  27 June 2017, 3:29 pm
  Na de vondst van grote hoeveelheden botresten heeft het perceel grond rond Marekerk in De Meern middeleeuwse sporen van bewoning prijsgegeven. De funderingen van een fors aantal gebouwen zijn inmiddels archeologisch beschreven en zullen onder een nieuw plein verdwijnen. Anne-Mette van Lieshout begeleidde met haar bedrijf Landskab een jongerenparticipatieproject voor de inrichting van het toekomstige plein. Samen met bewoners zou ze graag zien dat een aantal van de resten zichtbaar wordt: "Het zou mooi zijn als we daarover met de gemeente in gesprek kunnen. Dat moet dan wel snel, want de aanleg is al begonnen."
 • Bescherming naoorlogse gebouwen en ensembles in Kampen
  27 June 2017, 3:12 pm
  Stichting Stadsherstel Kampen, Stichting het Cuypersgenootschap en Monumentenraad Kampen hebben het college van B en W van de gemeente Kampen schriftelijk verzocht om elf naoorlogse gebouwen en ensembles in Kampen, Grafhorst en Kamperveen te beschermen als gemeentelijk monument. De voor de gemeentelijke monumentenlijst voorgedragen gebouwen en ensembles vertellen het verhaal van de snelle groei van Kampen na de oorlog en zijn tevens toonbeelden van de naoorlogse bouwkunst. De genoemde monumentenorganisaties vinden het belangrijk dat de gebouwen en ensembles op de korte termijn bescherming krijgen: "Zonder monumentenstatus zijn sloop of verminking niet ondenkbaar."
 • Gorcumse raad akkoord met onderzoek naar combinatie archeologie en hotel
  27 June 2017, 2:05 pm
  Er moet een haalbaarheidsonderzoek komen waarin wordt gekeken of de archeologische vondsten Buiten de Waterpoort in Gorcum geïmplementeerd kunnen worden in het nog te bouwen hotel. Dat vindt de meerderheid van de Gorcumse gemeenteraad. Als het aan ondernemer, en tevens vergunninghouder, Berry Voet ligt, wordt er onderzocht of het haalbaar is de archeologische vondsten te behouden en zichtbaar te maken in de vloer van het hotel. Voet spreekt van een informatiepunt voor archeologie en toerisme waardoor een maximale publiekswaarde van de archeologische vondsten wordt gerealiseerd.
 • Oostelbeers kan zien hoe je van een kerk een dorpshuis maakt
  27 June 2017, 10:21 am
  De H. Andreas- en Antoniuskerk in Oostelbeers is omgevormd tot dorpshuis (zie video). Dit is met respect voor het rijksmonument gedaan, zegt Rik Adriaans van architectenbureau BOUWkunst WERKplaats. Voor de architect was het een bijzondere klus, omdat hij in de kerk zijn eerste communie heeft gedaan en omdat zijn opa in 1934 het houtwerk voor de nieuwe kerk heeft verzorgd. De gemetselde gewelven, bijzonder voor de kerk, zijn intact gelaten. Het dorpshuis is compact gehouden en steekt als nieuwbouw deels uit de kerk. Zo blijft de ruimtelijkheid van de kerk overeind en kunnen de stookkosten worden beperkt.
 • Creatief met brugwachtershuisjes (€)
  27 June 2017, 9:39 am
  Het kan niet anders: in een waterrijk land wemelt het van de brugwachtershuisjes. In totaal 270, volgens een schatting uit 2011. Even onvermijdelijk: door de digitale revolutie raken steeds meer daarvan hun functie kwijt. Wat moet je met steeds meer leegstaande brugwachtershuisjes? De website brugwachtershuisjes.nl leert je dat er creatief met de huisjes wordt omgegaan. Zo zijn er huisjes herbestemd tot openbaar toilet, meditatiekapel, expositieruimte en ijssalon. Toch is het niet makkelijk om de brugwachtershuisjes te herbestemmen, omdat ze niet zijn gebouwd op de functies die creatievelingen bedenken. (Dit artikel bevindt zich achter een betaalmuur en is te lezen met een abonnement op het Nederlands Dagblad of Blendle.)
 • Hoe oorlogsmonument Forteiland IJmuiden werd leeggeroofd
  26 June 2017, 3:40 pm
  Hoe kon origineel interieur uit de Tweede Wereldoorlog van het Forteiland IJmuiden straffeloos worden gestript? Follow the Money dook in de geschiedenis van het eiland. Het blijkt dat de gemeente Velsen, ondanks veelvuldig geuite waarschuwingen van accountants, natuurexperts en medewerkers van het Forteiland, een onoverzichtelijke bestuurlijke spaghetti van publieke, private en semi-publieke belangen rustig heeft laten voortbestaan. In de ontstane chaos werd geen enkele regel gehandhaafd. Het Forteiland heeft hiermee meer weg van een rovershol, dan van een statig onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam.
 • Papyroloog: “Weer een humaniorabibliotheek om zeep geholpen”
  26 June 2017, 2:35 pm
  Koen Donker van Heel, UD Demotische Papyrologie aan de Universiteit Leiden, is één van de gebruikers van de bibliotheek van het Instituut voor het Nabije Oosten (NINO). Leden van het Curatorium van het NINO, de Universiteit Leiden (UBL) en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) hebben voorgesteld dat de boekencollectie overgaat naar de UBL en de collectie spijkerschrifttabletten overgaat naar het RMO. Volgens de papyroloog is de "ordinaire overval verkleed als een verstandige maatregel" pas vorige week aangekondigd, zodat tegenstanders geen gelegenheid hebben om een verdediging te organiseren.
 • Oproep masterscripties voor W.A. van Es-prijs 2017
  25 June 2017, 10:45 am
  De ??Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed roept jong onderzoekstalent op om hun masterscripties in te sturen voor de W.A. van Es-prijs 2017. De prijs is een aanmoedigingsprijs van de? RCE voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000,- en een oorkonde verbonden.

Terug naar boven