Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Historie

De geschiedenis van Donatus gaat terug tot 1852. Het jaar waarin de eerste postzegel in ons land werd ingevoerd, de Haarlemmermeer werd drooggelegd en Villa Dijkzigt in Rotterdam werd gebouwd. De aanleiding om Donatus op te richten was echter van andere aard. Door brand gingen kerken toen bijna altijd totaal verloren terwijl het aan geld voor herbouw vaak ontbrak. Daardoor verdwenen hele geloofgemeenschappen.

Een onderlinge verzekering, waarbij alle aangesloten leden een jaarlijkse premie inlegden om elkaars lasten bij brandschade te kunnen dragen, was de oplossing. In 1852 werd de ‘Onderlinge Brandverzekeringmaatschappij voor R.K. Kerken, daarbij behorende Pastorijen, openbare en op zich zelve staande Kapellen en Seminariën met het daarbij behorende meubilair enz. enz.’ opgericht. In 1867 werd dat veranderd in ‘Onderlinge Kerkelijke Brandwaarborg-Maatschappij ‘St. Donatus’. In 1968 veranderde de naam opnieuw. Zonder de toevoeging St. of Sint werd het toen de ‘Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus’. Vanaf dat jaar begon Donatus ook niet-katholieke eigendommen te verzekeren. In 1980 volgde een statutenwijziging en kreeg Donatus zijn huidige naam: ‘Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a.’. De afkorting u.a. staat voor 'uitgesloten aansprakelijkheid', wat inhoudt dat de leden (de verzekerden) niet langer het risico van een naheffing lopen als onze bedrijfsresultaten onverhoopt negatief zouden zijn.

In de begintijd beperkte Donatus zich tot het verzekeren van haar leden tegen de risico’s van brand en blikseminslag in hun kerken. In 1947 werd het verzekeren van die kerken tegen ontploffingsrisico daaraan toegevoegd. En in 1950 het risico van storm. Vanaf 1970 volgt een snelle uitbreiding in het aantal producten en doelgroepen. Nu biedt Donatus haar leden een breed pakket verzekeringsproducten met nagenoeg alle schadeverzekeringen. Die leden zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemene nut beogende instellingen, de mensen die bij deze instellingen in loondienst zijn, alsmede de eigenaren van monumentale gebouwen en hun gezinsleden.

Terug naar boven