Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Klachten en geschillen

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een dienst of product. In dat geval adviseren wij u eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers om een mogelijke oplossing te bespreken. Wilt u toch rechtstreeks een klacht indienen, dan kunt u naar keuze het klachtenformulier invullen, een e-mail verzenden naar klachten@donatus.nl of een brief sturen onder vermelding van “Klacht” naar:

Donatus Verzekeringen
Antwoordnummer 10050
5240 VB Rosmalen

Heeft u een klacht bij Donatus ingediend, dan ontvangt u binnen vijf dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen onze eerste schriftelijke reactie. Indien het voor ons niet mogelijk is om binnen deze termijn inhoudelijk op uw klacht in te gaan, dan laten wij u dat schriftelijk of per e-mail weten. In dit bericht vermelden wij natuurlijk ook op welke termijn wij daartoe wel in staat zijn.

Als uw klacht niet naar tevredenheid door ons kan worden opgelost

Het kan gebeuren dat wij niet tot elkaar komen. In dat geval heeft u natuurlijk de vrijheid om te proberen op een andere wijze tot een oplossing te komen. Er is echter wel een verschil in mogelijkheden voor zakelijke relaties (rechtspersonen, waaronder kerkelijke- en zorginstellingen, stichtingen, etc.) en particulieren. 

•  Zakelijke relaties

Er is geen instantie waar u kosteloos in beroep kunt gaan. Indien uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de rechter voor te leggen. Het staat vooraf niet vast voor wiens rekening de kosten komen. 

•  Particuliere relaties

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als voorwaarde voor de behandeling door het Klachteninstituut geldt dat u eerst uw klacht bij ons moet hebben ingediend en dat deze niet naar uw tevredenheid is afgehandeld. Nadere informatie over de procedure kunt u vinden op de website van het Klachteninstituut: www.Kifid.nl

Terug naar boven