Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Manager Klantadvies

1. ORGANISATIE

Donatus te Rosmalen
Al vanaf 1852 is Donatus als nichespeler specialist in het verzekeren van kerken en monumenten. Daardoor beschikt Donatus over een unieke bouwkundige kennis en grote verzekeringstechnische ervaring in een specifieke nichemarkt. Circa 80% van de kerkelijke eigendommen in Nederland is bij Donatus verzekerd. Donatus richt zich in toenemende mate op het verzekeren van monumenten zoals kastelen en historische buitenplaatsen. Ook herbestemde kerken en kloosters worden steeds belangrijker.

Donatus treedt eveneens op als intermediair voor andere verzekeringsproducten dan degene, die Donatus kan aanbieden als risicodrager.

Donatus is een onderlinge waarborgmaatschappij met een Ledenraad als hoogste orgaan. De grootste christelijke denominaties zijn vertegenwoordigd. Het besturen van de organisatie is opgedragen aan een tweehoofdige statutaire directie die integraal en collegiaal samenwerkt. De directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de uitvoering van beleid en besturing van de onderneming. Donatus telt 47 medewerkers.

Ambitie
Donatus zet zich als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland in om kerkelijke en niet-kerkelijke monumentale erfgoederen te blijven beschermen en hun eigenaren zekerheid te geven van een goede verzekerde waarde waardoor onderverzekering voorkomen kan worden. Donatus zet daarbij de leden-verzekerden centraal. De bedrijfscultuur is daarop gericht.

Donatus wil de bedrijfsvoering, cultuur, dienstverlening en professionaliteit van de medewerkers zodanig inrichten, dat het ledenbelang centraal staat en recht wordt gedaan aan de vereisten van de externe toezichthouder (DNB).

Kernwaarden en cultuur van de organisatie
De kernwaarden zijn geworteld in de traditie van Donatus als verzekeraar van kerken en kloosters: Kwaliteit, Vertrouwen, Betrouwbaarheid, Eerlijkheid en Degelijkheid.

Beleidsplan 2017-2022
Het beleidsplan schetst de strategische aandachtsgebieden voor de komende jaren. De volgende speerpunten zijn vertaald naar key performance indicatoren: ledentevredenheid, medewerker tevredenheid, premie, premierestitutie, solvabiliteitsratio, kostenbeheersing en governance. Om deze doelstellingen te realiseren zijn veranderingen nodig op het gebied van acceptatiebeleid, producten en polisvoorwaarden, ICT-ondersteuning, managementinformatie, MijnDonatus en bedrijfscultuur.

De implementatie van het Beleidsplan heeft impact op de organisatie. Uitvoering van het reguliere werk en de transitie gaan samen op. Dit onder toeziend oog van in- en externe toezichthouders.

Ontwikkelingen
Om het beleidsplan 2017-2022 te realiseren, is Donatus een veranderprogramma gestart, ‘Expeditie Donatus’. Dit moet leiden tot een moderne en wendbare, klantgerichte organisatie waarin verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaatgebieden concreet zijn belegd. Bij de executie van dit programma zijn vele medewerkers betrokken in project- en stuurgroepen. Het kompas van Donatus is gericht op het perspectief van leden, medewerkers, maatschappelijke ontwikkelingen, financiën en nieuwe product-/marktcombinaties. Ontegenzeggelijk spelen moderne ICT-ontwikkelingen een belangrijke rol met de nodige impact voor de organisatie.

2. Functie

Plaats in de organisatie
De manager Klantadvies legt verantwoording af aan de directeur Operatie.

Functie, doel
Je geeft leiding aan een multidisciplinair team van 13 ervaren professionals, werkzaam in zowel de binnen- als de commerciële buitendienst. Deze professionals staan primair opgesteld voor een regio of een aantal werkgebieden binnen een regio. Door het team Klantadvies in te richten op basis van een landelijke verdeling in 3 regio’s, kan Donatus maximaal aansluiten bij klantbehoeften en ontwikkelingen binnen een regio. De werkzaamheden binnen het team betreffen de kernactiviteiten van Donatus en richten zich op acquisitie en behoud, acceptatie, behandeling van middelgrote tot grote schades en het onderhouden van relaties. Het gaat hierbij om advies en acceptatie over verzekeringsproducten van Donatus en advisering omtrent producten waarvan Donatus geen risicodrager is.

Je bent als proceseigenaar verantwoordelijk voor het ontwerp, wijzigingsbeheer en continue verbetering van aan jou toegekende processen en bijbehorende kpi’s, waaronder realisatie van het begrote premievolume. Je bent onderdeel van het MT en werkt nauw samen met collega leidinggevenden binnen Operations, proceseigenaren, sleutelfunctionarissen en externe partijen.

Functie, inhoud
Aansturing en coaching van een team

 • Je draagt de missie en visie van Donatus uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van strategische en tactische doelstellingen naar operationele activiteiten.
 • Je levert input op strategisch en tactisch niveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de teamdoelstellingen en vastgestelde service levels door het uitvoeren van de processen zoals ontworpen.
 • Je bent een people- en verandermanager. Je bevordert de performance van de medewerkers in jouw team door hen te inspireren, faciliteren en te motiveren.
 • Je geeft situationeel leiding met als basis coachend leiderschap.
 • Je stimuleert zelfontplooiing van de medewerkers in jouw team en bevordert daarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Je spreekt medewerkers aan op houding en gedrag, doorbreekt oude patronen en stimuleert samenwerking en open en eerlijke communicatie.
 • Je bent in staat een team te creëren en onderhouden waarbij verbinding centraal staat.
 • Je bent verantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning binnen jouw aandachtsgebied en je draagt zorg voor een adequate invulling conform de HR processen.
 • Je controleert en fiatteert complexe schades en schades boven € 50.000,- op het juist en volledig doorlopen van het schadebehandelingsproces.

 

Proceseigenaar

 • Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van strategische en tactische doelstellingen naar het ontwerp (inclusief voldoen aan wet- en regelgeving) en het continue verbeteren van één of meerdere processen.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van het procesresultaat en spreekt aan als het resultaat niet (volledig) wordt gerealiseerd.
 • Je rapporteert over het procesresultaat en bespreekt de procesverbeteringen en voorstellen.
 • Je zorgt voor draagvlak op het ontwerp bij de uitvoerders van het proces en de rest van de organisatie.

 

Acquisitie, behoud en onderhoud (binnen de keten Geef sturing aan de Operatie)

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhouden van de acquisitie-, behoud- en het onderhoudproces met als doelstelling de realisatie van premiegroei en het voorkomen van premieverval.
 • Je draagt zorg voor een juiste toepassing van de klantbedieningsconcepten binnen Donatus.

 

Sluit/beheer en geef als risicodrager uitvoering aan de verzekeringsovereenkomst (binnen de keten Geef sturing aan de Operatie)

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van het Acceptatiebeleid en het ontwerp en onderhouden van het acceptatieproces inclusief de precontractuele fase.
 • Je draagt zorg voor een adequate functiescheiding.

 

Klachten (binnen de keten Geef sturing aan de Operatie)

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van het Klachtenreglement en het ontwerp en onderhouden van het klachtenproces.

 

Functie, eisen
De manager Klantadvies voldoet zowel aan de organisatie- als functiegebonden competenties en voldoet aan voor deze functie geldende opleidingseisen.

 • Organisatiegebonden competenties: flexibiliteit, klantgericht, ontwikkelgericht en gedreven.
 • Functiegebonden competenties: probleemanalyse, resultaatgericht, omgevingsbewust, leidinggeven, visie en ondernemend.
 • Opleidingseisen: WFT Schadeverzekeringen Zakelijk, WFT Inkomen.

 

Profielschets
Een stevig manager die bekend is met de vakinhoud. Heeft aantoonbare langjarige ervaring in een organisatie in transitie. Begrijpt cultuurverandering en schakelt daarop. Heeft een ‘hart’ voor mensen en is ‘hard’ op het resultaat. Combineert empathie met koersvastheid. Is bekend met procesmanagement, de inrichting daarvan en hoe deze te implementeren. Combineert operationele kracht met commercieel gevoel. Heeft executiekracht. Is pragmatisch en realiseert zich dat veel werk zelf gedaan moet worden. Begrijpt dat een verzekeringsbedrijf aan wet- en regelgeving moet voldoen: audit, compliance, risk, etc. Is verantwoordelijk voor de 1e lijns controle hierop.

Vereisten

- Minimaal Bachelor opgeleid, bij voorkeur WO werk- en denkniveau
- Succesvol met complexe verandertrajecten inzake mensen, processen en cultuur
- Minimaal 10 jaren leidinggevende ervaring in vergelijkbare situatie
- Ervaring met procesmanagement
- Ervaring in de (coöperatieve) verzekeringsbranche, schade-/verzekeringstechniek
- Aanwezigheid van (up to date) assurantiediploma’s
- Kennis van de ‘kerkelijke kaart van Nederland’ en de betekenis
- Affiniteit met monumenten

Interesse?
Reageer via: https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/algemeen-management/manager-klantadvies-rosmalen

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Alfred Eilering
06 22211310
alfred.eilering@beljonwesterterp.nl

 

Terug naar boven