Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Wat te doen bij schade

 

Schade kunt u bij Donatus melden:

- via het formulier op onze website

Schade zo snel mogelijk bij Donatus melden

Het is belangrijk dat u een schade zo snel mogelijk bij ons meldt, direct nadat deze is ontstaan of ontdekt. Wij kunnen dan onderzoeken of uw schade onder de dekking van uw verzekering valt. Bovendien kunnen wij u dan adviezen en aanwijzingen geven over de eerste te nemen maatregelen om erger te voorkomen. Beperking van de schade is in uw en ons belang!

Stuur alle belangrijke informatie naar ons toe

Stuur alle relevante stukken naar ons toe. Dit zijn bijvoorbeeld een kopie van de aangifte bij de politie, reparatienota's, aanschafnota's, een extra schriftelijke toelichting, etc.

Reparatie van de schade

Voor definitieve reparatie van een schade hebt u eerst onze toestemming nodig. U kunt de afhandeling van uw schadeclaim versnellen door alvast een herstelofferte op te vragen bij enkele deskundige bedrijven. Dat stelt ons in staat om te beoordelen welke schadevergoeding reëel is.

Een noodreparatie van een ruit of inbraakschade mag altijd zonder overleg met ons worden uitgevoerd. Wel stellen wij achteraf vast of de hoogte van de nota reëel is.

Beschadigde zaken bewaren

Beschadigde zaken moet u bewaren. Daardoor geeft u ons de gelegenheid om naderhand vast te stellen wat er is gebeurd, waaruit de schade bestaat en hoe groot de schade is.

Benoemen van een expert

De meeste schades kunnen wij direct afhandelen, zonder tussenkomst van een expert. Sommige schades kunnen wij echter niet vanuit ons kantoor beoordelen. In dat geval vragen wij een expert dit voor ons te doen. Hij beoordeelt niet alleen de hoogte van de schade, maar tevens de toedracht ervan en rapporteert dit vervolgens aan ons. Meestal kunnen wij aan de hand van het expertiserapport bepalen hoe groot uw schade is en of uw polis dekking biedt.

Terug naar boven