Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Koperdieven ontdekken de kerk

Verzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Iedereen kent de auto-, inboedel- en ziektekostenverzekering, maar verzekeraars doen meer om zekerheid te bieden. In deze rubriek komen minder bekende polissen aan bod. Dit keer: de kerkenverzekering.
Verzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Iedereen kent de auto-, inboedel- en ziektekostenverzekering, maar verzekeraars doen meer om zekerheid te bieden. In deze rubriek komen minder bekende polissen aan bod. Dit keer: de kerkenverzekering. 

Van de circa vijfduizend kerken in ons land is hooguit 0,3 procent niet verzekerd, meestal uit principiële redenen. Van degene die wel zijn ver-zekerd, zit zo'n driekwart bij kerkenverzekeraar Donatus. 'Sommige polissen lopen al meer dan honderd jaar', vertelt directeur Simon Kadijk. 

STATENBIJBELS 

Brand en storm zijn volgens hem de grootste risico's voor een kerk, maar toch kiezen de meeste voor een uitgebreide dekking waarbij ook inbraak, water, vandalisme, glas en kostbaarheden zijn verzekerd. Niet ten onrechte, blijkt uit cijfers, want na ruitschade volgen diefstal, inbraak en waterschade als meest voorkomende schadeoorzaken. 'De laatste tijd hebben we veel last van diefstal van statenbijbels, prachtige oude bijbels, met Gotische letters en historische  prenten die op de kansel liggen. Sommige statenbijbels zijn wel veertigduizend euro waard.' Naast de statenbijbels zijn kroonluchters, kelken van (verguld) goud en alles van koper en zilver geliefd bij het dievengilde. 'Wij hebben vorig jaar zes keer zoveel schademeldingen over koper en lood binnengekregen als in 2009. Met name koper is geliefd. Soms worden zelfs de koperen regenpijpen van de kerk afgesneden vanwege de hoge koperprijs.' 

KERKSPITS WIJHE

In totaal komen er jaarlijks zo'n tweeduizend schademeldingen bij Donatus binnen. Opvallend daarbij is dat de tien grootste net zoveel schade opleveren als de 1.900 andere. `De kerkspits van de katholieke kerk in Wijhe, die op nieuwjaarsdag in brand is gevlogen, zal een schadepost opleveren van net onder de miljoen', schat Kadijk. 'Ik weet nog niet of het acht- of negenhonderdduizend euro zal zijn, maar het is wel zo'n zestien procent van onze gemiddelde jaarschade.' Een brandverzekering voor een kerk of moskee kost in de regel minder dan één promille van de verzekerde som. Het taxeren van een kerk en het vaststellen van die verzekerde som is ambachtelijk en specialistisch werk. 'Onze buitendienstmensen zijn allemaal bouwkundigen. Werkelijk alles moet worden gemeten en beschreven, al is het maar om latere misverstan-den te voorkomen. Hoeveel registers heeft het orgel? Hoeveel houten pijpen? Hoeveel loden? Zitten er ornamenten op het plafond? Heeft de kerk glas-in-loodramen? Het taxeren van een kerk kost minstens een dag werk.' 

STATENBIJBELS ZIJN GEWILD OBJECT

TOTAL LOSS

Met name grote kerken zijn bijna nooit voor de volle mep verzekerd. 'Heeft geen zin', meent Kadijk. 'Het kost veel premie, terwijl de kans op total loss bijna nihil is. Ik ken maar één geval van een kerk die volledig is afgebrand. Een kleine kerk in Haarlem, schade twee miljoen euro, en helaas ook twee doden.' Uit cijfers blijkt dat vier op de tien grote kerkbranden (schade vijftigduizend euro of meer) worden veroorzaakt door menselijk toedoen. Dat kan onzorgvuldigheid of onhandigheid zijn, maar ook vandalisme. 'Denk aan dakdekkers of loodgieters die een foutje maken. Aan brandstichting of een bezoeker die een kaarsje verkeerd neerzet. Het kan van alles zijn, maar de meeste moeite heb ik met junks die van alles slopen om het collectepotje in handen te krijgen. Het levert ze hooguit honderd euro op, terwijl wij met een paar duizend euro braakschade zit-ten. Heel ergerlijk!'

Bron: Publicatie Verbond van Verzekeraars Jaargang 9, nummer 1, maart 2011

Terug naar boven