Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Voorkom fraude – Maak zorgvuldige afspraken over geldbeheer

Alle kerken hebben te maken met geld. Worden over geldzaken geen zorgvuldige afspraken gemaakt, dan kan dat tot misbruik en fraude leiden. Heel vervelend, en niet alleen voor de fraudeur in kwestie. Preventie en bewustwording zijn dan ook van groot belang.

Juist van kerken mag je een hoge mate van integriteit verwachten als het gaat om geld. Helaas krijgt Donatus elk jaar een aantal meldingen van fraude en aanverwante zaken bij kerken. Jammer en uiterst pijnlijk. Kerkbesturen dienen daar alert op te zijn; voorkomen is beter dan genezen.

Het is niet nodig en ook niet altijd mogelijk om alle in de bijlage genoemde maatregelen toe te passen. De eerste vier punten zijn essentieel voor vrijwel elk kerk- of parochiebestuur en verminderen de kans op fraude enorm! Elk bestuur moet zijn eigen afweging maken over de combinatie van maatregelen die in zijn situatie optimaal is.

Zie bijlage Voorkom fraude.pdf

Terug naar boven