Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Brochure Veiligheid en Preventie Kerken

Veiligheid en preventie zijn een zorg voor kerkbestuurders. Deze brochure is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in veiligheid en preventie. In de brochure vindt u een overzicht van preventieadviezen en een een checklist ten behoeve van het afsluiten van het kerkgebouw, na afloop van een dienst.

Met het doornemen van deze brochure en het doorlopen van de checklists krijgt de kerkbeheerder nog beter zicht op de mate van veiligheid binnen en rondom het kerkgebouw. De door de kerkbeheerder vergaarde informatie kan u als kerkbestuur helpen om te beoordelen of u nadere preventiemaatregelen moet treffen om de veiligheid van gebouw, kostbaarheden en niet in de laatste plaats mensen, zoveel mogelijk te garanderen.

Download: Brochure Veiligheid en Preventie Kerken.pdf

Terug naar boven