Kerk Risico Check


 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Brochure en Checklist Veiligheid en Preventie Kerken

Veiligheid en preventie zijn een zorg voor kerkbestuurders. Deze brochure en checklist zijn hulpmiddelen om inzicht te krijgen in veiligheid en preventie. In de brochure vindt u een overzicht van preventieadviezen en een een checklist ten behoeve van het afsluiten van het kerkgebouw, na afloop van een dienst. De checklist ‘controle kerkgebouw’ dient door de kerkbeheerder te worden meegenomen en ingevuld op de controleronde.

Met het doornemen van deze brochure en het doorlopen van de checklists krijgt de kerkbeheerder nog beter zicht op de mate van veiligheid binnen en rondom het kerkgebouw. De door de kerkbeheerder vergaarde informatie kan u als kerkbestuur helpen om te beoordelen of u nadere preventiemaatregelen moet treffen om de veiligheid van gebouw, kostbaarheden en niet in de laatste plaats mensen, zoveel mogelijk te garanderen.

Terug naar boven