Kerk Risico Check

Uw kerkgebouw tiptop in orde?

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Donatus pleit behoud SILA-koppeling

De overheid is voornemens de koppeling tussen de BRP (Basisregistratie Personen) en SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) te verbreken. Hierdoor wordt voor de kerkgemeenschap de verblijfsstatus van meer dan 6 miljoen aangeslotenen moeilijker controleerbaar. Een verstoord contact kost niet alleen de geloofsgemeenschap maar juist ook de overheid extra geld met alle maatschappelijke gevolgen voor goede doelen van dien.

Tot 3 februari bent u in de gelegenheid een reactie op dit voorgenomen besluit te geven via: https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen

Van deze mogelijkheid heeft Donatus ook gebruik gemaakt, omdat zij een lans wil breken voor de aangesloten geloofsgemeenschappen. Wij adviseren daarom in de consultatie positief voor behoud van de koppeling. Met bijna 5.000 kerkelijke gebouwen in ons bestand, kennen wij als geen ander de cultuur binnen de kerken, de goede doelen die er worden gesteund en de inspanningen die daartoe worden getroost. Wij pleiten ervoor dat dit niet verloren mag gaan voor toekomstige generaties!

Bekijk hier onze volledige reactie op de consultatie: Brief Donatus

 

Bron: Donatus

Terug naar boven