Kerk Risico Check


 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie
Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00
Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 8:00 - 17:30 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning

 

Veel belangstelling voor glossy ‘Klooster!’ Donatus viert haar 165-jarig bestaan

‘Het gaat om de bezieling die in die stenen zit!’

Om ons 165-jarig bestaan te vieren hebben wij onlangs meegewerkt aan het uitgeven van de glossy Klooster! De directie van Donatus werd hiervoor geïnterviewd in het Land van Cuijk, waar het fraaie kloostercomplex Sint-Aegten ligt. Dit klooster werd in 1371 gesticht door de orde van de Kruisheren en nog steeds wonen er zes broeders. Ook is hier sinds 2006 het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd, waar de archieven van zo'n 100 ordes en congregaties worden bewaard. Waarom is het voor Nederland zo belangrijk dat dit erfgoedcentrum bestaat? Onderstaand een passage uit het artikel waarin Alphons van der Voorn en Simon Kadijk vertellen waarom het zo waardevol is dat kloosters en kerken bewaard blijven, ook wanneer ze hun religieuze functie verliezen:

'Dit is een geweldig instituut, heel belangrijk voor Donatus', zegt Van der Voorn. Kadijk vertelt: 'Ik denk dat je de rijkdom van een samenleving kunt aflezen aan de cultuur. En hier, in de archieven van dit erfgoedcentrum, zit die rijkdom opgeslagen. Het gaat om erfgoed: dat wat we van onze voorouders hebben geërfd en willen bewaren omdat we het waardevol vinden. Vroeger waren religieuzen overal aanwezig in de samenleving. Ze organiseerden het onderwijs, hadden hun ziekenhuizen, hun armenzorg. Maar dat is later allemaal overgenomen door andere organisaties. Als verzekeraar vinden wij het belangrijk dat de stemmen van die mensen nog steeds gehoord kunnen worden. En dat kan hier.' Zijn collega Van der Voorn vult aan: 'Wij verzekeren al sinds 1852 kerken en kloosters, prachtige monumenten van steen. Maar het gaat ons vooral om de bezieling die in die stenen zit, het verhaal dat erachter schuilt en dat aan volgende generaties moet worden doorverteld.'

Lees het volledige artikel: ‘Het gaat om de bezieling die in die stenen zit!’


Bron: Adveniat, Klooster! (isbn 9789492093394), juni 2017, pag. 52-56

Terug naar boven