Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Asbest verwijderen in tien stappen

Wat moet een huiseigenaar doen als hij bij het slopen asbest tegenkomt? Allereerst: stop meteen en schakel een gespecialiseerd bedrijf in. En volg het stappenplan.

  1. Huiseigenaren dienen altijd eerst een asbestinventarisatie te laten maken door een gespecialiseerd bedrijf. Kijk voor een erkend bedrijf op www.ascert.nl.

  2. Blijkt uit de inventarisatie dat het om minder dan 35m2 hecht gebonden asbesthoudend materiaal gaat (type A), dan mag u het zelf verwijderen. In alle andere gevallen is dat de taak van een gespecialiseerd bedrijf.

  3. Wie het asbest zelf mag verwijderen, moet eerst een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. Bekijk op www.rijksoverheid.nl welke regels gelden voor het verwijderen van de asbest. Lees verder bij punt 9.

  4. Wie het asbest niet zelf kan of mag verwijderen, kan terecht bij een erkend asbestsaneerder. Zie www.ascert.nl.

  5. Laat het bedrijf een asbestinventarisatie maken.

  6. Laat het bedrijf een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. Daar moet het bedrijf de vergunningencheck doen, want soms is een omgevingsvergunning nodig voor de benodigde werkzaamheden. De asbestinventarisatie moet bij de melding of vergunningsaanvraag worden gevoegd.

  7. Is de toestemming of vergunning er, dan nog niet gelijk beginnen. Eerst moet de start van de werkzaamheden bij de gemeente worden gemeld.

  8. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet degene die de sloopmelding heeft gedaan ook het einde van de werkzaamheden melden.

  9. Het asbesthoudend materiaal moet worden ingeleverd bij een afvalpunt. Dat kunt u zelf doen of het bedrijf neemt het mee om het in te leveren en/of te laten verwerken.

  10. Wie het asbesthoudend materiaal inlevert, ontvangt zogenoemde vrijgavedocumenten en/of stortbonnen. Dat is het bewijs dat het asbest op de juiste manier is verwijderd en ingeleverd. Stuur een kleurenkopie van deze documenten naar de desbetreffende gemeente. Het adres staat op de documenten.


NB. Graag maken wij de lezer erop attent dat bovenstaand stappenplan alleen geldt voor huiseigenaren en dus niet voor bijvoorbeeld kerkgebouwen.

Terug naar boven