Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Donatus: Meer dan alleen een kerkenverzekeraar

Donatus verzekert al 166 jaar kerkgebouwen, maar is sinds enkele jaren ook duidelijk bezig met verbreding van de markt. “Het belangrijkste wat we blijven doen is eraan bijdragen dat gebouwen bewaard blijven voor de toekomst”, aldus Eric van Grieken. Een gesprek over de toekomst van religieus en nationaal erfgoed. Eric van Grieken werkt sinds tweeënhalf jaar bij Donatus. Op zijn kaartje staat ‘Senior relatiebeheerder’, maar eigenlijk zou je hem het beste lobbyist voor gebedshuizen en monumenten kunnen noemen. Want dat is waar hij op allerlei niveaus mee bezig is.

“De samenleving zou een ‘breder gevoel van urgentie’ moeten hebben als het gaat om het religieus erfgoed.” Gelukkig staat Eric van Grieken met deze stelling niet alleen. Op zaterdag 10 november ondertekende de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, in de Stevenskerk te Nijmegen samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoed- en burgerorganisaties. Doel van die samenwerking is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Kerken moeten bijvoorbeeld gemakkelijker toegankelijk worden voor een breder publiek door een bredere exploitatie. Gepoogd wordt om jongeren meer bij de kerkgebouwen te betrekken. Een groep die er nu niet of nauwelijks komt. De minister stelt voor deze ‘Nationale Kerkenaanpak’ de komende jaren een bedrag van 13,5 miljoen euro beschikbaar.

Lees het volledige gesprek Donatus: Meer dan alleen een kerkenverzekeraar


Bron: Friesch Dagblad, 18 november 2018

Terug naar boven