Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Wijziging samenstelling directie Donatus

De Ledenraad (LR) van Donatus, verzekeraar in Nederland van kerkgebouwen
en monumenten, heeft besloten statutair directeur Simon Kadijk, te ontheffen
uit zijn functie. De LR van de onderlinge verzekeraar besloot hiertoe op voorstel
van de Raad van Commissarissen (RvC).

De RvC heeft in de loop van 2017 geconcludeerd dat er geen basis meer was
voor een goede samenwerking tussen de heer Kadijk en de rest van de
organisatie.

Door omstandigheden is de uiteindelijke besluitvorming naar aanleiding van
deze conclusie vertraagd.

De directie van Donatus bestaat nu uit directievoorzitter drs. Alphons van der
Voorn en drs. Kees Veenhof, directeur a.i..

Raad van Commissarissen,

Rosmalen, 19 december 2018.

Terug naar boven