Kerk Risico Check


 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Risicobeheersing en veiligheid

Zoals de VKB zelf aangeeft heeft het college van kerkrentmeesters (CvK) tot taak/doel om in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad - de materiële en financiële voorwaarden te scheppen voor het veilig leven, werken en voorbestaan van de gemeente. In deze tijd van krimpende gemeenten en daaruit voortvloeiend dalende inkomsten vanuit de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en Actie Kerkbalans zorgen voor bewustwording van de eigen situatie. Het is verstandig om voor beheerszaken te rade te gaan bij onafhankelijke derden of juist bij gelijk gestemde structuren of samenwerking te zoeken met aanpalende gemeenten.

Lees hier het volledige artikel: Risicobeheersing en veiligheid

Terug naar boven