Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Donatus zoekt een directeur

1. ORGANISATIE

Donatus te Rosmalen
Al vanaf 1852 is Donatus als nichespeler specialist in het verzekeren van kerken en monumenten. Daardoor beschikt Donatus over een unieke bouwkundige kennis en grote verzekeringstechnische ervaring in een specifieke nichemarkt. Circa 80% van de kerkelijke eigendommen in Nederland is bij Donatus verzekerd. Donatus richt zich in toenemende mate op het verzekeren van monumenten zoals kastelen en historische buitenplaatsen. Ook herbestemde kerken en kloosters worden steeds belangrijker.

Donatus treedt eveneens op als intermediair voor andere verzekeringsproducten dan degene, die Donatus kan aanbieden als risicodrager.

Donatus is een onderlinge waarborgmaatschappij met een Ledenraad als hoogste orgaan. De grootste christelijke denominaties zijn vertegenwoordigd. Het besturen van de organisatie is opgedragen aan een tweehoofdige statutaire directie die integraal en collegiaal samenwerkt. De directie rapporteert aan de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de uitvoering van beleid en besturing van de onderneming. Donatus telt 47 medewerkers.

Ambitie
Donatus zet zich als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland in om kerkelijke en niet-kerkelijke monumentale erfgoederen te blijven beschermen en hun eigenaren zekerheid te geven van een goede verzekerde waarde waardoor onderverzekering voorkomen kan worden. Donatus zet daarbij de leden-verzekerden centraal. De bedrijfscultuur is daarop gericht.

Donatus wil de bedrijfsvoering, cultuur, dienstverlening en professionaliteit van de medewerkers zodanig inrichten, dat het ledenbelang centraal staat en recht wordt gedaan aan de vereisten van de externe toezichthouder (DNB).

Kernwaarden en cultuur van de organisatie
De kernwaarden zijn geworteld in de traditie van Donatus als verzekeraar van kerken en kloosters: Kwaliteit, Vertrouwen, Betrouwbaarheid, Eerlijkheid en Degelijkheid.

Beleidsplan 2017-2022
Het beleidsplan schetst de strategische aandachtsgebieden voor de komende jaren. De volgende speerpunten zijn vertaald naar key performance indicatoren: ledentevredenheid, medewerker tevredenheid, premie, premierestitutie, solvabiliteitsratio, kostenbeheersing en governance.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn veranderingen nodig op het gebied van acceptatiebeleid, producten en polisvoorwaarden, ICT-ondersteuning, managementinformatie, MijnDonatus en bedrijfscultuur. De implementatie van het Beleidsplan heeft impact op de organisatie. Uitvoering van het reguliere werk en de transitie gaan samen op. Dit onder toeziend oog van in- en externe toezichthouders.

Ontwikkelingen
Om het Beleidsplan 2017-2022 te realiseren is Donatus een veranderprogramma gestart, ‘Expeditie Donatus’. Dit moet leiden tot een moderne en wendbare, klantgerichte organisatie waarin verant-woordelijkheden, bevoegdheden en resultaatgebieden concreet zijn belegd. Bij de executie van dit programma zijn vele medewerkers betrokken in project- en stuurgroepen. Het kompas van Donatus is gericht op het perspectief van leden, medewerkers, maatschappelijke ontwikkelingen, financiën en nieuwe product-/markt combinaties. Ontegenzeggelijk spelen moderne ICT ontwikkelingen een belangrijke rol met de nodige impact voor de organisatie.

Sfeerbeelden Donatus bij vacature Directeur

2. FUNCTIE

Portefeuilleverdeling
Rapporterend aan de RvC, heeft de directie een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit. De directie maakt deel uit van het managementteam. Naast de directie zijn er 5 MT-leden. In de organisatiestructuur is de afdeling Operations ingedeeld in drie regio-teams, waarbij de gezochte directeur de totale ketenverantwoordelijkheid draagt (waaronder waardevaststellingsbeleid, acceptatie- en polisvoorwaardenbeleid, schadebeleid). Donatus heeft twee hiërarchische lagen.

Profielschets
Energieke, enthousiasmerende persoonlijkheid die met aandacht voor leden-verzekerden, medewerkers en organisatie de ingezette noodzakelijke transitie voortzet en verankert. De gezochte directeur is programma-eigenaar van ‘Expeditie Donatus’. Executeert het programma zonder alle basisbeginselen ter discussie te stellen. De gezochte directeur is enerzijds een commercieel strateeg met grondige kennis van relevante markten, producten en logistiek en anderzijds een empathisch en pragmatisch manager die stuurt op soft en hard controls. De gezochte professional laat medewerkers de draai maken en verandert de actuele cultuur naar de wenscultuur. U hebt aantoonbare affiniteit met de marktsegmenten van Donatus en met de christelijke levensovertuiging. U hebt succesvolle ervaring met verandermanagement en kunt situationeel leiding geven. U bent een coach als het kan en directief als het moet. U creëert draagvlak voor noodzakelijke veranderingen en weet om te gaan met weerstand. U bent een stevige persoonlijkheid, die in complexe situaties het overzicht behoudt. U hebt een hoog niveau van adviesvaardigheden en overtuigingskracht. U bent gemotiveerd om in een kleine organisatie, gespecialiseerd in nichebranches, de dienstverlening en organisatie verder te ontwikkelen.

U hebt een visie op ICT-ontwikkelingen en weet de juiste inschatting te maken inzake de impact voor de organisatie. U combineert strategische visie met tactisch handelen. U bent verbindend, benaderbaar en creëert een omgeving van vertrouwen waardoor medewerkers tot verdere persoonlijke ontplooiing kunnen komen. U geeft ruimte tot initiatieven en stimuleert de daarbij behorende aanspreekcultuur. U denkt in kansen en mogelijkheden en vertaalt de impact van maatschappelijke- en omgevingsontwikkelingen naar de wendbare organisatie, waaronder product en marktvernieuwingen. U hebt innovatiekracht hoog in het vaandel staan.

Gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten worden met nadruk gevraagd om te solliciteren.

Vereisten

 • Wo werk- en denkniveau
 • (eind-) verantwoordelijkheid over alle facetten van bedrijfsvoering
 • Succesvol met complexe verandertrajecten inzake mensen, processen en cultuur
 • Ervaring met programma- en projectmanagement
 • Ervaring in de (coöperatieve) verzekeringsbranche, schade-/verzekeringstechniek is gewenst
 • Beschikt over relevante ICT-kennis
 • Aanwezigheid van (up to date) assurantiediploma’s is gewenst
 • Aantoonbare ketenverantwoordelijkheid operations/IT
 • Kennis van de ‘kerkelijke kaart van Nederland’ en de betekenis. 

 

Competenties

 • Leiderschap, situationeel en coachend
 • Strategisch visie, met schakeling naar tactisch/operationeel
 • Innovatief
 • Klant- en kwaliteitsgericht
 • Samenwerking
 • Communicatief
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Besluitvaardigheid/vasthoudendheid
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren/structureren


INTERESSE?

Klik hier voor meer informatie over deze vacature en om te solliciteren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Alfred Eilering
06-22211310
alfred.eilering@beljonwesterterp.nl


Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs

Terug naar boven