Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Visie, missie en kernwaarden

Visie

Als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland zet Donatus zich in om kerkelijke en niet-kerkelijke monumentale erfgoederen in ons land te blijven beschermen. Zodoende dragen wij bij aan het behoud ervan.

De Onderlinge Verzekeraar Donatus hecht grote waarde aan haar solidariteitsprincipe en non-profit karakter. Onze verzekerden zijn betrokken bij onze interne organisatie via de ledenraad, waarin zij zelf de leden mogen benoemen.

Missie

De onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk Donatus stelt zich ten doel om schadeverzekeringsovereenkomsten te sluiten met kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende rechtspersonen en daaraan verbonden natuurlijke personen, alsmede met eigenaren van (rijks)monumenten (zowel natuurlijke- als rechtspersonen).

Bij Donatus staat de belangenbehartiging van haar leden centraal. Wij streven naar goed werkgeverschap met wederzijdse loyaliteit en respectvol samenwerken als kernbegrippen.

Kernwaarden

De kernwaarden van Donatus - kwaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid - zijn diep geworteld in onze langjarige historie als verzekeraar van kerken en kloosters en stoelen op evangelische principes.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening komt tot uiting in onze advisering, maatwerkproducten, polissen en taxaties. Onze buitendienst met eigen bouwkundigen en technici zorgt voor professionele adviezen en optimale zekerheid voor onze cliënten.

Vertrouwen

Verzekerden kunnen vertrouwen op loyale en royale schade-uitkeringen zonder kleine lettertjes en uitgebreide vragenlijsten.

Betrouwbaarheid

Onze betrouwbaarheid ligt besloten in onze objectieve adviezen en ons credo: afspraak is afspraak. 

Eerlijkheid

Eerlijkheid, integriteit en transparantie horen van oudsher bij Donatus. Compliance staat bij ons hoog in het vaandel.

Degelijkheid

Wij voeren een helder en overzichtelijk beleid met duidelijke polisvoorwaarden, eerlijke premies en premierestitutie op basis van solidariteit. Donatus is financieel solide en beschikt dankzij een degelijk beleid over een ijzersterke solvabiliteit.

Terug naar boven